Wyniki konsultacji

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 grudnia 2018

INFORMACJA

o wynikach konsultacji dla projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Programu współpracy gminy Subkowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

Wójt Gminy Subkowy informuje, że poddał konsultacjom społecznym projekt uchwały zmieniającej w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy gminy Subkowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok. Formularz uwag do projektu uchwały można było pobrać ze strony www.subkowy.pl, www.bip.subkowy.pl oraz w Urzędzie Gminy w Subkowach. W terminie konsultacji tj. od dnia 19 listopada do 3 grudnia 2018 r. nie wpłynęły uwagi do projektu uchwały.

 

Subkowy, dnia 4 grudnia 2018 r.

Wójt

Mirosław Murzydło

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-12-04
Data publikacji:2018-12-04
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Justyna
Liczba odwiedzin:543