Jesteś tutaj: Start / Inwestycje

Inwestycje

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Inwestycje do realizacji w 2019 roku

9 stycznia 2019

Na sesji Rady Gminy Subkowy, która odbyła się w dniu 20 grudnia 2018 r. Rada uchwaliła budżet gminy Subkowy na 2019 rok. W ramach środków przeznaczonych na realizację inwestycji zostaną wykonane zadania wskazane w Załączniku Nr 3 (w załączeniu).

 

Realizacja zadania zagospodarowania działki nr 419 w Subkowach - podsumowanie

18 grudnia 2018
Przejdź do - Realizacja zadania zagospodarowania działki nr 419 w Subkowach - podsumowanie

Inwestycje drogowe

23 listopada 2018

1. Firma GLADPOL z Tczewa zmodernizowała kolejny odcinek drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Drogę stanowi działka nr 393 położona w miejscowości Subkowy położona wzdłuż linii kolejowej i łącząca ulice Ogrodową z ul. Gen. Wł. Sikorskiego.

Zakres robót obejmował wykonanie:

a) koryta na całej szerokości jezdni o długości 240 mb,

b) podbudowy z kruszywa łamanego grubości 20 cm –1440 m²,

c) nawierzchni asfaltowej, warstwy wiążącej, grubości 5 cm –1080 m²,

d) nawierzchni asfaltowej, warstwy ścieralnej, grubości 4 cm –1080 m².

 

Czytaj więcej o: Inwestycje drogowe

Inwestycje kanalizacyjne

23 listopada 2018

 

Firma Handlowo-Usługowa „KRZYŚ” z Jaranowa rozpoczęła roboty budowlane związane z budową kanalizacji sanitarnej łączącej wieś Mały Garc ze zbiorczą siecią w Subkowach. Zakres robót obejmuje budowę:

 • sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U fi 200 mm o długości 135 mb,

 • przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U fi 160 mm o długości 39,00 mb,

 • sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE fi 90 mm o długości 1712 mb,

 • przepompowni ścieków w zbiorniku PEHD fi 1000 z dwoma pompami wraz z szafką energetyczną (zasilająco – sterowniczą), włazem żeliwnym D 400 oraz zasilaniem i monitoringiem - 1 szt. Wyposażenie przepompowni w ogrodzenie panelowe, utwardzenie jej terenu kostką betonową, oraz wykonanie drogi dojazdowej do przepompowni z kostki betonowej (215 m2),

oraz:

 • likwidację istniejącego zbiornika Imhoffa,

 • roboty przy nawierzchniach drogowych związane z ich odtworzeniem do stanu pierwotnego,

 • usunięcie ziemi urodzajnej z ponownym rozścieleniem,

 • uporządkowanie terenu po wykonanych robotach (humusowanie z obsiewem traw).

 

II edycja naboru wniosków

17 października 2018

Samorząd Województwa Pomorskiego ogłosił II edycję naboru wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na operację typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. W ramach edycji gmina może złożyć 1 wniosek aplikacyjny i Gmina Subkowy  składa  na zadanie pn. "Przebudowa  drogi gminnej nr 216017G w części ul. Spacerowej w Subkowach (działka nr 194/3, 196/3, 196/4, 196/5 i 198/4)". W przypadku przyznania dofinansowania jego wysokość może  wynieść do 63,63% kosztów kwalifikowalnych  inwestycji.

Budowa sieci wodociągowej

17 października 2018

Wykonawcy robót dokonali zgłoszenia zakończenia prac nw.  zadań:

 - budowy sieci wodociągowej w obszarze nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:w Wielgłowach. Wykonawcą prac była firma SOMBUD z Somonina. Wybudowano w obszarze działki nr 76/31 sieć o długości 217 mb stwarzając tym samym warunki podłączenia do zbiorczej sieci 7 nieruchomości;

- budowy sieci wodociągowej w Subkowach. w ul. Dworcowej. Wykonawcą prac była firma ARS z Kolnika. Wybudowano sieć o długości 119 mb stwarzając tym samym warunki podłączenia do zbiorczej sieci 5 nieruchomości.

Inwestycje kanalizacyjne

4 września 2018

W dniu 23.08.2018 r. Gmina Subkowy podpisała umowę z Firmą Handlowo-Usługową „KRZYŚ” z Jaranowa na budowę kanalizacji sanitarnej łączącej wieś Mały Garc ze zbiorczą siecią w Subkowach. Zakres robót obejmuje budowę:

 • sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U fi 200 mm o długości 135 mb,
 • przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U fi 160 mm o długości 39,00 mb,
 • sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE fi 90 mm o długości  1712 mb,
 • przepompowni ścieków w zbiorniku PEHD fi 1000 z dwoma pompami wraz z szafką energetyczną (zasilająco – sterowniczą), włazem żeliwnym D 400 oraz zasilaniem i monitoringiem - 1 szt. Wyposażenie przepompowni w ogrodzenie panelowe, utwardzenie jej terenu kostką betonową, oraz wykonanie drogi dojazdowej do przepompowni z kostki betonowej (215 m2),

oraz:

 • likwidację istniejącego zbiornika Imhoffa,
 • roboty przy nawierzchniach drogowych związane z ich odtworzeniem do stanu pierwotnego,
 • usunięcie ziemi urodzajnej z ponownym rozścieleniem,
 • uporządkowanie terenu po wykonanych robotach (humusowanie z obsiewem traw)..

Umowa określa, że całość robót zostanie wykonana do końca listopada b.r.

Inwestycje wodociągowe

4 września 2018

W związku z rozstrzygnięciem postępowań przetargowych i podpisaniem umów z wyłonionymi wykonawcami w miesiącu wrześniu rozpoczną się roboty związane z budową sieci wodociągowych w n.w.  obszarach nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:

 • w Wielgłowach. Zakres robót obejmuje budowę sieci w obszarze działki nr 76/31 z rur PE Dz 90 o długości 217 mb. Wykonawcą robót będzie firma SOMBUD z Somonina;
 • w Subkowach. Zakres robót obejmuje budowę sieci w ul. Dworcowej z rur PVC Dz 110 o długości 119 m. Wykonawcą robót będzie firma ARS z Tczewa.

Przebudowa ul. gen. H. Dąbrowskiego w Narkowach

4 września 2018

Firma GLADPOL z Tczewa rozpoczęła roboty związane z przebudową pasa jezdnego ulicy. Wykonana zostanie droga o nawierzchni z płyt typu IOMB jednopasmowa, dwukierunkowa klasy D  o szerokości 4,5 m przystosowana do planowanej prędkości 30 km/godz. Zjazdy na posesje prywatne  i tereny uprawne zostaną wykonane z kruszywa betonowego. Roboty zostaną wykonane w miesiącu wrześniu b.r.

Przebudowa ul. Hundsdorfa w Gorzędzieju

4 września 2018

Na ukończeniu są prace przy przebudowie  ul. Hundsdorfa w Gorzdzieju. Ułożona została nowa  nawierzchnia z betonu asfaltowego i pobocza pasa jezdnego umocnione kruszywem. W części poboczy zamontowane zostały korytka ciekowe. Przebudowany został odcinek o długości ok. 400 mb.

Wykonana droga jest drogą o kategorii ruchu KR2.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-06-20
Data publikacji:2018-06-20
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3823