Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Wójt Gminy Subkowy zaprasza do udziału w programie Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym.

Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

  • sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami,

  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego,

  • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości  zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Warunkiem udziału w projekcie jest złożenie oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego lub ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność, będącego podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminę Subkowy.

Zachęcamy do pobrania oraz wypełnienia odpowiedniego oświadczenia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych i złożenia w/w dokumentów w Urzędzie Gminy w Subkowach.

Termin składania oświadczeń upływa 25 października 2021 roku. Wszelkie dokumenty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się na stronie internetowej Centrum Projektów Polska Cyfrowa - https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Informacji udziela również inspektor ds. oświaty, kultury i sportu Ewa Bartczak, tel. 58 5368-530 wew. 57.

 

Dokumenty do pobrania i złożenia:

OŚWIADCZENIE DLA RODZICA/OPIEKUNA

OŚWIADCZENIE UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNOŚĆ

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

ZAPOTRZEBOWANIEW razie posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR, należy dołączyć je do niniejszego oświadczenia.

Zakupione komputery pozostają własnością Gminy Subkowy.

Sprzęt będzie wydawany rodzicom/pełnoletnim uczniom na podstawie umowy użyczenia.

Banery/Logo