Gmina Subkowy - portal informacyjny subkowy.pl

Obwieszczenie Starosty Tczewskiego

Przekazujemy Obwieszczenie Starosty Tczewskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji  o umorzeniu postępowanie administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę dróg w Osiedlu Witosa w Subkowach. Obwieszczenie w załączniku.