Gmina Subkowy - portal informacyjny subkowy.pl

Informacja dla przedsiębiorców

Informujemy, że w dniu 14 czerwca 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków o wypłatę wyrównania i wzoru wniosku o rozliczenie wyrównań (Dz.U. 2023 poz. 1099).

 

Link do rozporządzenia: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001099