Gmina Subkowy - portal informacyjny subkowy.pl

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Po rozpatrzeniu ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu ogłoszonego w dniu 20 lutego 2024 r. Wójt Gminy Subkowy przyznał dotacje podmiotom:

L. p.

Podmiot otrzymujący dotację

Tytuł zadania publicznego

Przyznana kwota dotacji

1

Uczniowski Klub Sportowy Petanque Subkowy

Rywalizacja i zabawa – graj w Petanque

5 000 zł

2

Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Fizycznej „ORZEŁ” Subkowy

Propagowanie i rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez uprawianie dyscyplin sportowych piłka nożna i piłka siatkowa

50 000 zł

3

Klub Piłkarski „ŚWIT” Radostowo

Aktywny i zdrowy ŚWIT – promocja zdrowego stylu życia poprzez sport i rekreację

10 000 zł

4

Ochotnicza Straż Pożarna w Subkowach

Doposażenie i remont siłowni dla OSP Subkowy

5 000 zł

Subkowy, 25 marca 2024 roku

Wójt Mirosław Murzydło