Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Sołectwa

Artykuły

 • Rybaki

  SOŁTYS
  Małgorzata Kuźnia


  RADA SOŁECKA
  1. Katarzyna Myszkowska – Przewodnicząca Rady Sołeckiej
  2. Ewa Kukczyńska
  3. Rafał Przewoźny  O SOŁECTWIE
  Sołectwo Rybaki leży w Dolinie Dolnej Wisły, 5 km od Subków. Lewy brzeg jest wschodnią granicą sołectwa na odcinku 4 km. Rybaki przecina droga powiatowa Tczew – Bałdowo – Gorzędziej – Rybaki – Mały Garc – Gręblin oraz Rybaki – Międzyłęż. Ponadto Rybaki połączone są drogą gminną z wsią Wielka Słońca. Miejscowość leży na kociewskim szlaku rowerowym „Doliny Dolnej Wisły”.

  Rybaki zamieszkuje ok. 140 mieszkańców, co stanowi zaledwie ok. 3% całkowitej liczby populacji mieszkańców gminy. W grupie wiekowej od 18 do 65 lat, zdecydowaną większość stanowią ludzie w wieku średnim.

  W Rybakach można zobaczyć:

  Unikatowy węzeł hydrotechniczny,  o zabytkowym charakterze, składający się ze śluzy i przepompowni odwadniający cały obszar Niziny Walichnowskiej do Wisły. Śluza wybudowana została w latach 1888-1896 i wykonana jest z muru ceglanego oraz posiada wrota w części wlotowej drewniane, a w części wylotowej stalowe.  Dwu-skrzydłowe potężne wrota wylotowe o konstrukcji nitowanej zamykają się samoczynnie przy naporze wody od strony Wisły. Przed śluzą znajdują się przepompownie o nazwach „Nadzieja” i „Pokój”, które usytuowane są pomiędzy wałami przeciwpowodziowymi Wisły a Jeziorem Pelplińskim. Obie pompy stanowią drugi stopień pompowania wody w stosunku do pompowni „Zgoda”, która odwadnia Nizinę i tłoczy wody do Jeziora Pelplińskiego. Na wprost śluzy widać w międzywalu zarysy dawnego kanału biegnącego  bezpośrednio do Wisły, którym  niegdyś po przejściu przez śluzę płynęły do Jeziora Pelplińskiego barki z węglem przeznaczone dla stacji pomp zasilanych napędem parowym. Obecnie śluza nie pełni już swojej podstawowej funkcji, a bieg kanału został zmieniony poprzez wydłużenie by w końcu połączyć się z „ Królową polskich rzek”.

  Czytaj Więcej o: Rybaki
 • Subkowy

  SOŁTYS
  Rafał Cichocki


  RADA SOŁECKA

  1. Zbigniew Jończyk – Przewodniczący Rady Sołeckiej
  2. Małgorzata Gądek
  3. Katarzyna Szupryczyńska


  HISTORA

  O bogatych, sięgających wielu wieków wstecz historycznych losach tego terenu świadczą w szczególności wyniki prowadzonych prac archeologicznych, istniejące źródła materialne i pisane oraz legendy i podania.

  Nazwa miejscowości w tej formie obowiązuje od XVIII wieku. Wcześniej mawiano na wieś Sobków, Schobków, Szobków i Sobkowy. Nazwa Subkowo wymieniona jest w dokumencie z 1675 roku. Wywodzi się ona od założyciela lub właściciela wsi Sobka, Subisława lub Subiesława, księcia pomorskiego, fundatora klasztoru oliwskiego. Pierwsze wzmianki o miejscowości podają dokumenty z roku 1282. Wówczas ziemiami władał rycerz Michał, który otrzymał je od księcia pomorskiego Mściwoja II. Kiedy rycerz Michał zdradził jednak swego księcia na rzecz margrabiów brandenburskich - Ziemia Subkowska została podarowana stolicy biskupiej we Włocławku.
  W 1290 r. biskup Wisław uzyskuje dla wsi prawo chełmińskie. Lokacja następuje w 1301 r. Z tegoż roku pochodzi również dokument, w którym wzmiankuje się o kościele pod wezwaniem Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika.

  W latach 1323 - 1366 w Subkowach wzniesiony zostaje pałac z kaplicą, który przez długi czas pełni rolę drugiej rezydencji biskupiej.

  W czasie trwania Wielkiej Wojny z Zakonem w 1410 roku, biskup Jan przyjmował w Subkowach pełnomocnika gdańskiego Konrada Letzkana, namawiając go do złożenia hołdu przez miasto królowi polskiemu i przyłączenia się do wojny. Tak też się stało, gdyż jeszcze w tym samym roku gdańszczanie zasilili wojska oblegające Malbork. W 1626 r. podczas pierwszej wojny szwedzkiej gości tu król Zygmunt III Waza wraz ze swym orszakiem.

  W 1807 roku w Subkowach przebywał, ranny w walkach o Tczew z wojskami pruskimi, Henryk Dąbrowski.


  POŁOŻENIE

  Sołectwo Subkowy, położone jest przy głównych arteriach komunikacyjnych makroregionu pomorskiego: drodze krajowej nr 91 Północ – Południe, magistrali kolejowej Śląsk – Porty i nieopodal trasy Berlin – Królewiec. 40 km dzieli Subkowy od Trójmiasta w kierunku północnym, a 5 km w kierunku wschodnim od rzeki Wisły. Przez sołectwo przepływa rzeczka Drybok – prawy dopływ Wisły.

  Z Subków wszędzie blisko: 40 km do Trójmiasta, 12 km do autostrady A1 (Swarożyn), 25 km do Stargardu Gdańskiego, 20 km do Malborka i Gniewa, 11 km do Tczewa, który jest siedzibą starostwa powiatowego oraz 10 km do Pelplina.


  WARTO ZOBACZYĆ

  W Subkowach można zobaczyć malowniczo położony na wzgórzu, gotycki kościół pw. św.  Stanisława Biskupa i  Męczennika należący do Parafii Rzymskokatolickiej w Subkowach. Widać go  już z daleka jadąc od  strony Tczewa w kierunku Łodzi. Jego budowę rozpoczęto w XIII w. a zakończono w XV w. Prawdopodobnie  fundatorem świątyni był biskup włocławski Maciej.  Długość kościoła (bez wieży) wynosi 28,6 m, szerokość 8,9 m zaś wysokość w nawie 10 m a w prezbiterium 8,5 m. Prezbiterium ze sklepieniem gwiaździstym z żebrem przewodnim. Barokowe wyposażenie wnętrz pochodzi z I poł. XVIII w.  Na uwagę zasługują piękne snycerskiej roboty ołtarze. Poddane konserwacji w ostatnim czasie dwu kondygnacyjne ołtarze  przy łuku tęczowym,  z kurdybanowymi antependiami: św. Michała Archanioła  i św. Rocha  - pochodzą z 1728 r. Ołtarz główny fundacji biskupa Szembeka pochodzi z roku 1700. Na zewnętrznej ścianie południowej znajduje się zegar słoneczny z 1675 r. 


  W budynku Szkoły Podstawowej im. Leonida Teligi obejrzeć można piwnice pałacu biskupów kujawskich z XIV w. Tu też znajduje się izba pamięci, w której zgromadzono pamiątki związane z historią Subków, miejscowej szkoły oraz przedmioty użytkowe pamiętające odległe czasy. 

  SUBKOWY JAKO CENTRUM INSTYTUCJONALNE GMINY

  Subkowy zamieszkuje ok. 2070 osób, stanowiących ok. 38% całkowitej liczby populacji mieszkańców gminy. To najliczniejsze w gminie zasiedlenie wynika głównie z historycznej tradycji osiedleńczej, skupiającej się wokół głównych szlaków komunikacyjnych oraz związanych z tym ułatwionym dostępem do lokalnych i ponad lokalnych obiektów funkcjonalno – usługowych.

   

  Miejscowość pełni główną rolę usługową oraz stanowi centralną bazę kulturalno – oświatową, handlową, komunikacyjną i rekreacyjno – sportową dla pozostałych mieszkańców gminy.

  W Subkowach mieści się siedziba lokalnych władz samorządowych – Urząd Gminy.

   
  Bazę edukacyjną sołectwa stanowi Zespół Szkół w Subkowach (w jego skład wchodzą: Szkoła Podstawowa,Gimnazjum i Przedszkole Samorządowe). Edukacja szkolna w Subkowach tworzy jedno z silniejszych ogniw samorządowych gminy. Inicjowaniem i organizowaniem działalności kulturalnej, artystycznej, rekreacyjnej i towarzyskiej na terenie gminy zajmuje się Dom Kultury, który ma swoją siedzibę w Subkowach.


  Gromadzeniem, opracowaniem, udostępnianiem książek i czasopism oraz innych materiałów bibliotecznych zajmuje się Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Subkowach. W bibliotece czytelnia internetowa, która powstała dzięki programowi IKONKA.


  Ponadto w sołectwie swoją siedzibę ma Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, należąca do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego Ochotnicza Straż Pożarna w Subkowach, która jest wiodącą jednostką w gminie i należy do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „HIPOKRATES” z siedzibą w Subkowach realizuje gminną opiekę zdrowotną. Przy Ośrodku Zdrowia funkcjonuje Punkt Apteczny.

  W Subkowach swoją siedzibę mają również Posterunek Policji, Urząd Pocztowy oraz Bank Spółdzielczy.

  Czytaj Więcej o: Subkowy
 • Waćmierz

  SOŁTYS
  Józef Gurbowicz

  RADA SOŁECKA
  1. Ryszard Małodziński– Przewodniczący Rady Sołeckiej
  2. Alicja Brzozowska
  3. Barbara Kohlandt


  O SOŁECTWIE
  Sołectwo Waćmierz leży w północno – zachodniej części gminy przy drodze powiatowej Waćmierek – Waćmierz – Brzuśce. Dzięki sieci dróg gminnych Waćmierz, posiada połączenie komunikacyjne z drogami krajowymi Nr 91 i Nr 22.
   
  Charakterystycznym elementem krajobrazu sołectwa jest występowanie w jego południowo zachodniej części obszarów leśnych, należących do Polskich Lasów Państwowych, będących w administrowaniu Nadleśnictwa Starogard Gdański. Przez niewielki obszar tych terenów, na odcinku 1300 metrów, przebiega nitka Autostrady Bursztynowej A1.

  Przez teren sołectwa przebiega pieszy „Szlak Ziemi Tczewskiej im. R. Klima” (zielony), który liczy 80 km. Szlak rozpoczyna się w Tczewie i biegnie przez cały powiat tczewski aż do miejscowości Opalenie.

  Sołectwo Waćmierz nie posiada obiektów, które można było by zaliczyć do zabytków kultury materialnej. Na terenie Waćmierza znajduje się jednak zapisane w rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pod numerem 25/A, stanowisko archeologiczne grodziska wczesnośredniowiecznego.

  Ponadto, obiektem, mogącym stanowić swego rodzaju element zasobów materialnych kultury wsi jest tzw. „Boża Męka” z figurą Matki Boskiej, która co prawda powstała w 2000 roku, jednak ze względów na wbudowanie w nią wcześniejszego, przedwojennego jeszcze elementu kultu mieszkańców wsi - figury Chrystusa ukrzyżowanego - stanowi ona swojską wartość historyczną i zabytkową.

  Sołectwo Waćmierz zamieszkuje ok. 260 osób. Stanowi to blisko 6% całkowitej liczby populacji mieszkańców gminy. Z pośród grupy wiekowej od 18 do 65 lat, zdecydowaną większość stanowią ludzie młodzi oraz osoby w wieku średnimi.

  W Waćmierzu znajduje się oddział Przedsiębiorstwa „FREGATA” S. A, który zajmuje się produkcją środków chemicznych z zakresu: chemii gospodarczej, środków gryzoniobójczych, środków do higieny sanitarnej oraz środków ochrony roślin.

  Od 2005 r. w Waćmierzu działa Koło Gospodyń Wiejskich, które stara się zaktywizować i zintegrować całą społeczność lokalną.

  Czytaj Więcej o: Waćmierz
 • Wielgłowy

  SOŁTYS
  Stanisław Jabłoński

  RADA SOŁECKA
  1. Henryk Jurczyński – Przewodniczący Rady Sołeckiej
  2. Anna Filbrandt
  3. Anna Lisewska
  4. Marlena Lubocka
  5. Damian Massowa

  O SOŁECTWIE
  Sołectwo Wielgłowy leży w północnej  części gminy, po prawej stronie drogi krajowej Nr 91, Północ – Południe oraz przy drodze wojewódzkiej nr 230 Wielgłowy – Pelplin.

  Sołectwo zamieszkuje ok. 250 osób, stanowiących blisko 6% całkowitej liczby populacji mieszkańców gminy. Z pośród grupy wiekowej od 18 do 65 lat, zdecydowaną większość stanowią ludzie młodzi i osoby w wieku średnim

  Cechą charakterystyczną architektury wsi jak i swego rodzaju zabytkowy jej element stanowi tzw. „Boża Męka”, ołtarzyk przydrożny z figurą Matki Boskiej, usytuowany na poboczu skrzyżowania drogi gminnej i wojewódzkiej.

  W Wielgłowach z inicjatywy mieszkańców powstało boisko piłkarskie i plac zabaw dla dzieci.

  Atrakcją Wielgłów jest przepięknie położone  ranczo „UROCZYSKO”, w którym można  zorganizować ognisko, pojeździć konno lub nawet bryczką, a dla początkujących prowadzone są zajęcia z jazdy konnej.

  Czytaj Więcej o: Wielgłowy
 • Wielka Słońca

  SOŁTYS
  Barbara Bielecka

  RADA SOŁECKA
  1. Jolanta Golicka - Przewodnicząca Rady Sołeckiej
  2. Marek Cymanowski
  3. Żaneta Ostrowska


  O SOŁECTWIE
  Sołectwo Wielka Słońca leży pomiędzy biegnącymi równolegle do siebie dwiema drogami:

  • Powiatową, Tczew – Walichnowy – Pelplin

  • Krajową nr 91


  Nazwa należy do najstarszych na Pomorzu. W dokumentach wydanych za czasów Świętopełka oraz w przywilejach nadanych klasztorowi cystersów pelplińskich wymienia się nazwy: Słanca i Slance. Z nich to wykształciła się obecna nazwa Słońca.

  Pierwsze wzmianki o miejscowości sięgają roku 1245 i dotyczą zamku Świętopełka, który stał na wzgórzu panującym nad Wisłą, najprawdopodobniej blisko karczmy w Rybakach ( w XIV w. ta warownia książęca już nie istniała).  W roku 1280 Mestwin nadaje Małą i Wielką Słońcę biskupowi płockiemu. Data pierwszego wydzierżawienia Wielkiej Słońcy przez Konwent pelpliński nie jest znana. Wiadomo jednak, że w 1414 r. opat Piotr Honigfeld zmienia pierwotnie ustalone zasady dzierżawy.

  Wielką Słońcę zamieszkuje ok. 260 osób, stanowiących ok. 6% całkowitej liczby populacji mieszkańców gminy.
  Rada Sołecka Wielka Słońca bardzo aktywnie uczestniczy w realizacji szeregu programów.

  Czytaj Więcej o: Wielka Słońca

Banery/Logo