Gmina Subkowy - portal informacyjny subkowy.pl

Gospodarka

Artykuły

  • Informacje ogólne

    Podstawą gospodarki w Gminie Subkowy jest rolnictwo, któremu sprzyjają zarówno warunki naturalne, jak i dotychczasowe tradycje.

    Gmina położona jest w strefie wybitnych walorów o znaczeniu porównywalnym do Żuław Wiślanych. Atutem ziemi subkowskiej są doskonałe gleby o wysokiej I – III klasie bonitacji. Ogólna powierzchnia gminy wynosi 7780 ha. Użytki rolne zajmują powierzchnię 2495 ha z czego grunty orne stanowią 5285 ha. Użytki rolne stanowią ok 68 % ogólnej powierzchni gminy, w tym grunty orne ok 47 %.

    Wiodącym kierunkiem jest produkcja roślinnej – uprawa zbóż, głównie pszenicy i pszenżyta, rzepaku oraz buraka cukrowego.

    Czytaj Więcej o: Informacje ogólne

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-09-17 16:27:05przez:
Opublikowano:2020-09-17 00:00:00przez:
Podmiot udostępniający: Gmina Subkowy - portal informacyjny subkowy.pl
Odwiedziny:2658

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.