Jesteś tutaj: Start

Najnowsze aktualności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witaj.
Strona internetowa Gminy Subkowy - zapraszamy! Więcej informacji i te wcześniejsze w dziale Aktualności.

 

Artykuły

Informacja dotycząca zeznania podatkowego

13 lutego 2019

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tczewie informuje, że zeznanie podatkowe PIT-37 lub/i PIT-38, za 2018 r. przygotuje dla Państwa Krajowa Administracja Skarbowa.

„e-PIT” to zeznanie podatkowe PIT-37 lub/i PIT-38, które 15 lutego wypełnione  i udostępnione zostanie przez organ podatkowy w serwisie podatki.gov.pl (nie trzeba składać żadnego wniosku w tej sprawie).

Czytaj więcej o: Informacja dotycząca zeznania podatkowego

Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tczewie

13 lutego 2019

Przekazujemy pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tczewie dotyczące postepowania w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią.

Czytaj więcej o: Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tczewie

Zarządzenie

13 lutego 2019

Zarządzenie Wójta Gminy Subkowy w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Brzuśce.

Czytaj więcej o: Zarządzenie

Zarządzenie

13 lutego 2019

Zarządzenie Wójta Gminy Subkowy w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Mały Garc.

Czytaj więcej o: Zarządzenie

Zarządzenie

13 lutego 2019

Zarządzenie Wójta Gminy Subkowy w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Narkowy.

Czytaj więcej o: Zarządzenie

Zarządzenie

13 lutego 2019

Zarządzenie Wójta Gminy Subkowy w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Waćmierz.

Czytaj więcej o: Zarządzenie

Informacja dotycząca przejazdu kolejowego w Subkowach

13 lutego 2019

INFORMACJA dla użytkowników wieczystych w Gminie Subkowy

11 lutego 2019

Od 1 stycznia 2019 r. właścicielom mieszkań w budynkach wielorodzinnych i jednorodzinnych stojących na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste, zostało przekazane z mocy prawa, prawo własności do nieruchomości gminy Subkowy.

Poniższa informacja ma na celu przybliżenie zasad przyjętych przez ustawodawcę.

 

Czytaj więcej o: INFORMACJA dla użytkowników wieczystych w Gminie Subkowy

Ogłoszenie o przetargu

11 lutego 2019

 Wójt Gminy Subkowy

ogłasza czwarty przetarg ustny, nieograniczony

 na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Subkowy, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowo-usługowe:

lp.

nr działki

powierzchnia

w m2

położenie

księga

wieczysta

cena wywoławcza

w PLN

Wadium

w PLN

1

249/6

1234

Wielgłowy, obręb ewidencyjny Brzuśce

GD1T/00030893/0

41 900,00

4 190,00

 

 1. Szczegółowe zapisy dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu znajdują się w Uchwale Nr XXVIII/237/13 Rady Gminy Subkowy z dnia 31 października 2013 r.

 

 1. Wadium należy wnieść w pieniądzu przelewem na rachunek w BS w Tczewie nr 41 8345 0006 0012 8717 2000 0014, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lutego 2019 r. . Za datę wniesienia wadium uważa się datę uznania (wpływu) na rachunku bankowym Urzędu Gminy w Subkowach.

 

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 15 lutego 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Subkowach przy ul. Józefa Wybickiego 19a, w sali nr 8 (parter).

   

  Pełna treść ogłoszenia o przetargu dostępna jest na stronie internetowej www.bip.subkowy.plmenu: tablica ogłoszeń→pkt: Przetargi – Przetarg na sprzedaż nieruchomości będących właśnością gminy Subkowy.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Subkowy ul. Józefa Wybickiego 19 a, w referacie komunalnym pok. nr 14, telefon (58) 5368 – 530, fax (58) 5368 – 532, e-mail: urzad@subkowy.pl.

 

Subkowy, dnia 04.01.2019 r.

 Wójt

Mirosław Murzydło

 

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu

11 lutego 2019

 Wójt Gminy Subkowy

ogłasza czwarte przetargi ustne, nieograniczone

 na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Subkowy, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowo-usługowe:

lp.

nr działki

powierzchnia

w m2

położenie

księga

wieczysta

cena wywoławcza

w PLN

Wadium

w PLN

1

269/2

1232

Brzuśce, obręb ewidencyjny Brzuśce

GD1T/00016822/8

48 400,00

4 840,00

2

269/3

1463

Brzuśce, obręb ewidencyjny Brzuśce

GD1T/00016822/8

57 500,00

5 750,00

3

269/4

1212

Brzuśce, obręb ewidencyjny Brzuśce

GD1T/00016822/8

47 600,00

4 760,00

 

 1. Szczegółowe zapisy dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu znajdują się w Uchwale Nr XXVIII/237/13 Rady Gminy Subkowy z dnia 31 października 2013 r.

 

 1. Wadium należy wnieść w pieniądzu przelewem na rachunek w BS w Tczewie nr 41 8345 0006 0012 8717 2000 0014, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lutego 2019 r. . Za datę wniesienia wadium uważa się datę uznania (wpływu) na rachunku bankowym Urzędu Gminy w Subkowach.

 

 1. Przetargi odbędą się w dniu 15 lutego 2019 r. począwszy od godz. 11.00 co 30 min. wg kolejności ujętej ww. tabeli - w siedzibie Urzędu Gminy w Subkowach przy ul. Józefa Wybickiego 19a, w sali nr 8 (parter).

 

Pełna treść ogłoszenia o przetargach dostępna jest na stronie internetowej www.bip.subkowy.plmenu:tablica ogłoszeń→pkt: Przetargi – Przetarg na sprzedaż nieruchomości będących właśnością gminy Subkowy.

 Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Subkowy ul. Józefa Wybickiego 19 a, w referacie komunalnym pok. nr 14, telefon (58) 5368 – 530, fax (58) 5368 – 532, e-mail: urzad@subkowy.pl.

 

Subkowy, dnia 04.01. 2019 r.

 Wójt

Mirosław Murzydło

 

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o przetargu