Jesteś tutaj: Start

Najnowsze aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witaj.
Strona internetowa Gminy Subkowy - zapraszamy! Więcej informacji i te wcześniejsze w dziale Aktualności.

 

Artykuły

Wycinka drzew - kolejna zmiana przepisów!

20 czerwca 2017

Od 17 czerwca obowiązują zmienione zasady wycinki drzew m.in. na posesjach prywatnych. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany:

1) Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia dla drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

- 80 cm - topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

- 65 cm - kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego,

- 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

2) W przypadku zamiaru wycinki drzew przekraczających  ww. obwody pni drzew, właściciel nieruchomości obowiązany jest dokonać zgłoszenia do urzędu gminy.

3) Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, rysunek lub mapę określająca usytuowanie drzewa na nieruchomości.

4) Po zgłoszeniu chęci wycinki przez właściciela nieruchomości, organ ma 21 dni na dokonanie wizji lokalnej na działce. Po dokonaniu oględzin organ ma kolejne 14 dni na wyrażenie ewentualnego sprzeciwu wobec wycinki. Brak sprzeciwu oznaczać ma tzw. milczącą zgodę na przeprowadzenie wycinki. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin, usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia. 

5) Organ może zakazać wycinki m.in. w związku z rodzajem terenu na którym usytuowane jest drzewo lub jeśli drzewo jest np. cenne przyrodniczo, tzn. nosi znamiona drzewa pomnikowego. Kryteria, na podstawie których organ może wydać taki zakaz, mają zostać określone w rozporządzeniu ministra środowiska.

6) Jeśli przed upływem pięciu lat od dokonania przez organ oględzin, właściciel wystąpi o pozwolenie na budowę związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie ona realizowana na części nieruchomości, gdzie rosły usunięte drzewa, będzie musiał uiścić opłatę za wycinkę tych drzew.

Czytaj więcej o: Wycinka drzew - kolejna zmiana przepisów!

Projekt Kodeks drogowy jak kodeks rycerski

19 czerwca 2017
Powiększ zdjęcie Projekt%20Kodeks%20drogowy%20jak%20kodeks%20rycerski

W gminie Subkowy ruszył projekt "Kodeks drogowy jak kodeks rycerski". Realizatorem projektu jest Dom Kultury w Subkowach, przy udziale uczniów Szkoły Podstawowej im. Leonida Teligi w Subkowach. Pierwszym elementem projektu było dwudniowe szkolenie z zakresu bezpieczeństwa w dniach 10-11 czerwca 2017 r. w Grodzie Żywej Historii "Kerin" w Subkowach. Uczniowie wykonali kamienne znaki drogowe, które wykorzystali do oznakowania zasad poruszania się w grodzie. Dodatkowo miała miejsce pogadanka o historii poruszania się po drogach i zabawy nawiązujące do zasad bezpieczeństwa.

Ważnym punktem była wycieczka rowerowa, podczas której  odbyło się spotkanie z obsługą autostrady. Po noclegu pod namiotami uczestnicy szkolenia wzięli udział w grze geocachingowej (gra terenowa ze skrytkami).

Dodatkowo zaplanowano: przygotowanie ulotki i tarczy rycerskiej z kodeksem drogowym, rzeźby trzymającej tarczę. Ponadto odbędzie się gminny konkurs plastyczny i warsztaty dla klas 0 - III, które przeprowadzą uczniowie biorący udział w szkoleniu.

Projekt KODEKS DROGOWY JAK KODEKS RYCERSKI współfinansowany przez Gdańsk Transport Company S.A. w ramach konkursu „AMBERONE BLISKO NAS”.

Czytaj więcej o: Projekt Kodeks drogowy jak kodeks rycerski

Sesja Rady Gminy Subkowy

19 czerwca 2017

Zapraszamy na XXIX Sesję Rady Gminy Subkowy, która odbędzie się w dniu 22 czerwca 2017 r. tj. czwartek o godz. 9.30 w sali narad Urzędu Gminy w Subkowach.

Czytaj więcej o: Sesja Rady Gminy Subkowy

Ćwierć Świata w Subkowach

14 czerwca 2017
Powiększ zdjęcie Ćwierć%20Świata%20w%20Subkowach

Zapraszamy na spotkanie z Henrym Dunhamem i Samem Crimpem, którzy przyjeżdżają do nas prosto z Londynu, aby opowiedzieć o swojej niezwykłej wyprawie charytatywnej.

Więcej informacji Kathmandu-it.uk

Czytaj więcej o: Ćwierć Świata w Subkowach

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

14 czerwca 2017

Wójt Gminy Subkowy informuje, o wydaniu ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dotyczących:

  • obrębu geodezyjnego Wielka Słońca w związku z planowaną budową linii 110 kV;
  • fragmentu wsi Wielgłowy obejmującego działki oznaczone geodezyjnie nr 88/6, 88/10, 88,11, 88/13, 89/7, 89/8 i 89/9 w związku z planowanym wyznaczeniem terenu pod nowe funkcje i realizację  inwestycji o charakterze produkcyjno – usługowym.

 Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.bip.subkowy.pl  w zakładce Wójt – Obwieszczenia. Treść obwieszczeń została również umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu oraz tablicach w miejscowościach Wielka Słońca, Rybaki, Mały Garc i Wielgłowy.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Zakończono roboty przy budowie sieci wodociągowych w Waćmierzu i Subkowach

14 czerwca 2017
Powiększ zdjęcie Roboty%20budowlane

Zostały zakończone roboty przy budowie sieci wodociągowych w Waćmierzu i Subkowach. Wykonawca Zakład Instalacji Sanitarnych i CO Jan Miętki z Liniewa ukończył prace przed planowanym umownym terminem. W wyniku realizacji inwestycji do zbiorczej sieci zostały włączone dwa gospodarstwa rolne i 4 odbiorców w budynku wielorodzinnym.

W dalszym ciągu trwają roboty budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Radostowie. Aktualnie Wykonawca -  Firma ARS Arkadiusz Stubba  z Kolnika – prowadzi prace w drodze wewnętrznej stanowiącej dojazd do działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Metodą przecisku lub przewiertu w większości zostały wykonane przejścia  pod drogą powiatową i wojewódzką. Analizując zakres robót wykonanych i aktualny stopień zaangażowania prac  należy przypuszczać, że umowny termin zakończenia przewidziany do końca czerwca zostanie dotrzymany.

Czytaj więcej o: Zakończono roboty przy budowie sieci wodociągowych w Waćmierzu i Subkowach

Dzień Dziecka

13 czerwca 2017
Powiększ zdjęcie Dzień%20Dziecka

Zapraszamy na Dzień Dziecka.

Czytaj więcej o: Dzień Dziecka

Akcja ewakuacyjno - ratunkowa w Zespole Szkół w Subkowach - ćwiczenia

9 czerwca 2017
Powiększ zdjęcie Próbna%20ewakuacja

W budynku Gimnazjum miała dziś miejsce próbna ewakuacja uczniów i pracowników szkoły. Próbna akcja ratunkowa, związana m.in. z ewakuacją budynku, symulacją gaszenia pożaru oraz udzieleniem pomocy osobie poszkodowanej. Zgodnie z planem ewakuacji podczas zagrożenia wszyscy opuszczali budynek i udali się na pobliski Orlik. W akcji uczestniczyli strażacy z  Jednostki Ratowniczej w Tczewie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzędzieju, Brzuścach, Subkowach.

Czytaj więcej o: Akcja ewakuacyjno - ratunkowa w Zespole Szkół w Subkowach - ćwiczenia

Inwestycje wodnokanalizacyjne

8 czerwca 2017
Powiększ zdjęcie Inwestycje%20wodnokanalizacyjne.

Trwają prace przy budowie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy. Roboty są realizowane w Waćmierzu, Radostowie i Subkowach.  Wykonawcy to Firma ARS Arkadiusz Stubba z Kolnika wykonująca kanalizację w Radostowie i Subkowach oraz Zakład Instalacji Sanitarnych i CO Jan Miętki z Liniewa wykonujący sieć wodociągową w Subkowach i Waćmierzu. Po wykonaniu zadań zostaną stworzone warunki do przyłączenia budynków mieszkalnych funkcjonujących w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej.

Łączny koszt inwestycji opłacany ze środków własnych gminy wynosi 306 tys. zł. Wszystkie prace zostaną zakończone do końca czerwca br.

Czytaj więcej o: Inwestycje wodnokanalizacyjne

Badania statystyczne z zakresu rolnictwa w czerwcu i lipcu 2017 r.

5 czerwca 2017

W terminie od l czerwca do 15 lipca 2017 r. na terenie województwa pomorskiego zostanie przeprowadzone badanie pilotażowe: Rozpoznawanie upraw na podstawie zobrazowań radarowych i optycznych uzyskanych z satelit Sentinel l i Sentinel 2.

Badanie polegać będzie na rozpoznaniu przez pracowników Urzędu Statystycznego w Gdańsku upraw i ich opisie (łącznie z wykonywaniem zdjęć) na wybranych działkach.

Czytaj więcej o: Badania statystyczne z zakresu rolnictwa w czerwcu i lipcu 2017 r.