Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Świąteczne nowości

6 grudnia 2019

U nas świąteczny nastrój zawitał wraz z nowościami ;-)

Spotkajmy się w bibliotece...

 Zapraszamy wejdź ...

Teatr Duet "Dziadek do orzechów"

5 grudnia 2019

Spektakl krakowskiego teatru DUET zatytułowany "Dziadek do orzechów" sprawił uśmiech na twarzach dzieci z klas I-III ze Szkoły Podstawowej w Subkowach.

Interaktywna zabawa,wspólne śpiewy, bezpośredni udział w przedstawieniu niósł zaskakujące zwroty akcji i wyzwalał salwy śmiechu.

Dziękujemy za obecność.

Zdjęcia

Poszukiwane informacje o żołnierzu

29 listopada 2019

 

Urząd Gminy w Subkowach otrzymał list pana Macieja Kowalskiego, tworzącego stronę, poświęconą poległym w czasie II wojny światowej żołnierzom 1 Polskiej Dywizji Pancernej gen.Stanisława Maczka.

Poszukiwane są informacje dotyczące żołnierza Klemensa Dąbrowskiego (*07.02.1922, +17.09.1944), urodzonego w Wielgłowach.

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców i pasjonatów historii: być może wspólnie uda się ustalić jakieś informacje o tej osobie bądź skontaktować z żyjącą rodziną.

Wszelkie informacje można kierować na adres e-mail: zolnierzepolscy7@wp.pl.

 

Nabór kandydatów do komisji konkursowej

28 listopada 2019

 

OGŁOSZENIE

o naborze kandydatów na członka komisji konkursowej

oceniającej oferty na realizację zadań publicznych w roku 2020

z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrony zwierząt

I. Informacje ogólne:

1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, zm.: poz. 1570), zwanej dalej "ustawą", Wójt Gminy Subkowy zaprasza do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy, zwanych dalej "kandydatami" na członka komisji konkursowej oceniającej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrony zwierząt realizowanym w trybie w/w ustawy.

2.Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży za stawiennictwo na posiedzeniach komisji.

 

Konkurs

28 listopada 2019

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SUBKOWY

z dnia 27 listopada 2019 r.

O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ZWIERZĄT

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122 z późn. zm.) oraz art. 13 – 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, zm.: poz. 1570)

Wójt Gminy Subkowy ogłasza

otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony zwierząt pod nazwą: „Odławianie, transport i zapewnienie bezdomnym psom z terenu gminy Subkowy miejsca w schronisku dla zwierząt”. Konkurs skierowany jest do podmiotów, które prowadzą schronisko dla zwierząt i spełniają warunki określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Z 2018 r. poz. 1967).

Szkolenie dla przedsiębiorców

27 listopada 2019

Szanowni Państwo,

bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców poświęcone małej działalności gospodarczej i zmianom w podatku dochodowym od osób organizuje 3 grudnia 2019 r. Inspektorat ZUS w Tczewie wraz Krajową Administracją Skarbową.

Od 1 stycznia 2019 r. właściciele małych firm mogą opłacać niższe składki na ubezpieczenia społeczne. Składki obliczają od kwoty ustalonej proporcjonalnie do przychodu.

Czytaj więcej o: Szkolenie dla przedsiębiorców

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

26 listopada 2019

Informacja

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

 Wójt Gminy Subkowy informuje, że gmina zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Czytaj więcej o: Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Umowa podpisana - usuwanie azbestu

25 listopada 2019

W dniu 05 listopada 2019 r. Wójt Gminy Subkowy, podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Gdańsku na dotację w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Subkowy. Kwota dotacji wynosi do 32.800,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące osiemset złotych zero groszy).

Zadanie dotyczy wniosków złożonych przez mieszkańców gminy w lipcu br. w ramach ogłoszonego konkursu. Realizacja i rozliczenie zadania nastąpi do 30.06.2020 r. Planowany efekt rzeczowy i ekologiczny to unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest o masie około 86 Mg.

Nowy numer Kociewskiego Magazynu Regionalnego już dostępny!

22 listopada 2019

Zachęcamy do zapoznania się z artykułami zamieszczonymi na łamach najnowszego, 107. numeru, Kociewskiego Magazynu Regionalnego. Pełną wersję czasopisma pobrać można nieodpłatnie ze strony wydawcy periodyku - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie: https://mbp.tczew.pl/archiwum-kociewskiego-magazynu-regionalnego-2/.

Czytaj więcej o: Nowy numer Kociewskiego Magazynu Regionalnego już dostępny!

Zostań SUPER CZYTELNIKIEM

22 listopada 2019

Zostań SUPER CZYTELNIKIEM Gminnej Biblioteki Publicznej w Subkowach.

Więcej

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-12-16
Data publikacji:2015-12-16
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:228857