Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Za zasługi dla Gminy od 2017 roku

Za zasługi dla Gminy od 2017 roku - lista poniżej

ALINA DRZEWIŃSKA
Data wyróżnienia ? 26.10.2017 r.
Była nauczycielka języka polskiego w Zespole Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego w Małej Słońcy. Doskonały pedagog i wychowawca, dziś już emerytka. Pani Alina Drzewińska z racji prywatnych życiowych wyborów, całe swoje serce oddała szkolnym dzieciom i młodzieży. Jej uczniowie zostawali laureatami konkursów z j. polskiego na szczeblu wojewódzkim. To ona stworzyła podstawy gminnego konkursu recytatorskiego i przez wiele lat prowadziła go z dużymi sukcesami.

 

WALDEMAR WALEJKO
Data wyróżnienia ? 26.10.2017 r.
St. bryg Waldemar Walejko z ochroną przeciwpożarową na terenie powiatu tczewskiego związany jest od końca lat 80-tych kiedy to po ukończeniu Szkoły Głównej Pożarnictwa rozpoczął pracę zawodową w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnej w Tczewie. W 2002 r. objął stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie, które sprawował przez 15-lat. Na przestrzeni wielu lat przepracowanych w służbie pożarniczej jako Komendant dużo czasu poświęcił na kształtowaniu dobrego wizerunku ochotniczego pożarnictwa, by jednostki OSP były dobrze wyposażone w profesjonalny sprzęt do działań ratowiczo-gaśniczych czego corocznie doświadczały jednostki OSP z naszej gminy, szczególnie jednostka OSP Subkowy, która od 1999 r. włączona jest w sieć Krajowego Systemu Pożarniczo-Gaśniczego. Jego życzliwość i dobra współpraca z lokalnym samorządem oraz jednostkami OSP przynosiła wymierne korzyści i sprawiała, że mieszkańcy naszej gminy mogli czuć się bezpieczni przed pożarem lub innymi klęskami żywiołowymi.

 

ANDRZEJ SEMBOROWSKI
Data wyróżnienia ? 26.10.2017 r.
Grupa radnych wystąpiła do Wójta Gminy o przyznanie medalu ?Za zasługi dla Gminy Subkowy? Panu Andrzejowi Semborowskiemu, który w latach 1998-2002, 2006-2014 był radnym powiatu tczewskiego wybranym przez mieszkańców gminy Subkowy i Tczew. Pracując w komisjach rady powiatu czynił starania o polepszenie stanu dróg powiatowych na terenie gminy Subkowy. Uczestniczył także w obradach sesji Rady Gminy Subkowy. Za jego sprawą pozyskany został sprzęt rehabilitacyjny m.in. z KRUS jak i innych źródeł. Do chwili obecnej czyni starania o utrzymanie świadczeń rehabilitacynych w Subkowach oraz rozszerza zakres usług poprzez zakup sprzętu specjalistycznego.

 

JAN CZACHOROWSKI
Data wyróżnienia ? 26.10.2017 r.
Radny Rady Gminy Subkowy w kadencji 2002-2006, w tym Przewodniczący Komisji budżetu i mienia komunalnego oraz członek Komisji rewizyjnej. Działa społecznie wspierając finansowo przedsięwzięcia w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ochrony zdrowia, oświaty oraz działań na rzecz rodziny w gminie Subkowy.

 

JAN JUWA
Data wyróżnienia ? 26.10.2017 r.
Radny Rady Gminy Subkowy w kadencji 2006-2010, w tym przewodniczący Komisji Rewizyjnej w latach 2006-2008. Promocja gminy i parafii w Subkowach poprzez organizację na obiektach miejscowego zespołu szkół młodzieżowych imprez regionalnych i międzynarodowych. Angażowanie miejscowej młodzieży do współzawodnictwa sportowo ? kulturalnego podczas Międzynarodowych Parafiad Dzieci i Młodzieży, rozgrywanych w Warszawie z możliwością prezentacji na nich osobliwości naszej Małej Ojczyzny.

 

STEFAN KATA
Data wyróżnienia ? 26.10.2017 r.
Radny Rady Gminy Subkowy w okresie 1998-2006, w tym członek zarządu gminy w latach 1998-2002, przewodniczący rady gminy w latach 2002-2006. Aktywnie działał na rzecz polepszenia infrastruktury wodociągowej i telekomunikacyjnej sołectwa Wielgłowy oraz na rzecz pozyskiwania środków zewnętrznych niezbędnych do budowy świetlic wiejskich w Radostowie i Małym Garcu. Dzięki jego aktywności udało się pozyskać środki m.in. na zakup autobusu dla osób niepełnosprawnych, rozbudowę Szkoły Podstawowej w Małej Słońcy i remonty obiektów szkolnych,. Reprezentował Gminę w czasie wizyty Jana Nowaka-Jeziorańskiego oraz podczas wizyty w gminach partnerskich z Niemiec i Ukrainy. Czynnie uczestniczył w działalności Gminnej Spółki Wodnej ?WISŁA? w Subkowach będą m.in. członkiem komisji rewizyjnej.

 

WANDA CHROBOCZEK
Data wyróżnienia ? 26.10.2017 r.
Wieloletni pracownik Zespołu Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego w Małej Słońcy, zaangażowana w działania wybiegające poza standardowy zakres obowiązków stawianych przed nauczycielem. Z wielkim sercem udziela się na rzecz dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Pani Wanda Chroboczek od wielu już lat organizuje koncerty Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie Małej Słońcy. Angażuje w to dzieło miejscową młodzież i starszych mieszkańców nadwiślańskiego obszaru gminy Subkowy. Co roku pada rekord wysokości pieniężnych zbiórek. Pani Wanda Chroboczek to również zasłużony działacz związkowy, który z wielką determinacją walczy o dobro każdego pracownika, czy emeryta szkoły w Małej Słońcy. Pani Wanda Chroboczek z wielka pasją angażuje się w działalność społeczności sołectwa Mała Słońca.

 

Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Brzuścach

data wyróżnienia ? 26.10.2021 r.

1) Teresa Fordon,

2) Małgorzata Pustkowska,

3) Teresa Sobolewska,

4) Wanda Lipska,

5) Elżbieta Nędza,

6) Joanna Rzeszotek,

7) Magdalena Rzepczyk,

8) Małgorzata Gądek,

9) Krystyna Drzewucka,

10) Anna Pustkowska,

11) Teresa Przybysz.

Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Brzuścach biorą czynny udział w licznych projektach, występach i warsztatach na terenie gminy Subkowy. Promują gminę na terenie powiatu i województwa poprzez uczestnictwo w Turniejach Kół Gospodyń Wiejskich na ww. szczeblach.

Większość z Pań to byłe członkinie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Brzuśce od początku jego istnienia tj. od 2004 r. Wniosek o przyznanie medali złożyła grupa 5 radnych gminy Subkowy. Wniosek uzyskał pozytywną opinię Komisji Honorowej. Biorąc pod uwagę wielką pasję i zaangażowanie Pań w działalność społeczną celowym jest przyznanie medalu "Za zasługi dla Gminy Subkowy".

 

Banery/Logo