Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Aktualności

Artykuły

 • Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE

  o naborze do komisji konkursowej oceniającej oferty

  na realizację zadań publicznych w roku 2024

   

  I. Informacje ogólne:

  1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), zwanej dalej "ustawą", Wójt Gminy Subkowy zaprasza do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, na członka komisji konkursowej oceniającej oferty zgłoszone w otwartych konkursach ofert realizowanych w trybie ww. ustawy w 2024 roku.

  2. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży za stawiennictwo na posiedzeniach komisji.

  Czytaj Więcej o: Ogłoszenie
 • Nabór ofert na operatora konkursu na mikrodotacje

  Ogłoszenie Wójta Gminy Subkowy

  w sprawie naboru ofert na operatora konkursu na mikrodotacje


  Działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), w związku z uchwałą Rady Gminy Subkowy Nr LIV/361/23 z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie Programu współpracy gminy Subkowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok

  ogłaszam

  otwarty konkurs ofert na wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację w formie wsparcia zadania gminy Subkowy w roku 2024 z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

  Czytaj Więcej o: Nabór ofert na operatora konkursu na mikrodotacje
 • Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

  Wójt Gminy Subkowy

  na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

  publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571)

  ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

  A. Rodzaje zadań oraz wysokość środków publicznych na ich realizację:

  Nazwa zadania

  Planowana wysokość środków
  na zadanie w 2024 r.

  Wysokość środków na zadanie
  w 2023 r.

  Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

  70.000 zł

  70.000 zł

   

  1. Cele konkursu:

  1) zwiększenie aktywności fizycznej mieszkańców gminy Subkowy;

  2) tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego.

  2. Oczekiwane rezultaty realizacji zleconych zadań:

  1) liczba uczestników realizacji zadania;

  2) liczba godzin realizacji zajęć, treningów sportowych.

  3. Wyżej wymienione rezultaty są obligatoryjne dla każdego zadania.

  4. Zadanie uznaje się za rozliczone w przypadku osiągnięcia min. 80 % rezultatów (dla każdego osobno).

  Czytaj Więcej o: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
 • Remont drogi gminnej w Wielkiej Słońcy

  W dniu 20 października 2023 roku Gmina Subkowy podpisała z Wojewodą Pomorskim umowę na udzielenie dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pod nazwą  „Remont drogi gminnej nr 216010G, ul. Główna w miejscowości Wielka Słońca w zakresie nakładki bitumicznej”. Całkowity koszt inwestycji wynosi 1 555 720 zł, z czego kwotę 777 860 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Gmina Subkowy wyłoniła w postępowaniu przetargowym wykonawcę inwestycji – firmę PBD S.A. Planowane zakończenie prac ma nastąpić w terminie do 3 czerwca 2024 r.

  Czytaj Więcej o: Remont drogi gminnej w Wielkiej Słońcy

Banery/Logo