Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

ABC o azbeście

Artykuły

 • Eternit – co to takiego?

  To nazwa handlowa, która z czasem stała się nazwą potoczną dla określenia materiałów budowlanych azbestowo-cementowych. Z eternitu wykonywano płyty pokryciowe - elewacyjne i dachowe - oraz rury. Był to materiał ogniotrwały, odporny na wpływy atmosferyczne oraz działanie wody i ścieków, a jednocześnie wytrzymały mechanicznie, nawet w wyrobach o ściankach niewielkiej grubości.

  Na świecie (w tym także w Polsce) znany i stosowany od początku XX wieku. Jego prawdziwa popularność w Polsce nastała w latach 70. XX wieku. Stał się wtedy charakterystycznym elementem krajobrazu polskiej wsi jako materiał pokryciowy zarówno na domach, jak i budynkach gospodarczych, wypierając droższą od niego dachówkę.

  Ze względu na szkodliwość wyrobów azbestowych dla zdrowia ich produkcja zakazana została w Polsce Ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest , zgodnie z którą do 28 września 1998 r. zakończono produkcję płyt azbestowo-cementowych, zaś od 28 marca 1999 obowiązuje zakaz obrotu azbestem i wyrobami go zawierającymi. W krajach Unii Europejskiej zakaz wydobycia azbestu oraz produkcji i przetwarzania wyrobów zawierających azbest wprowadziła Dyrektywa 2003/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 marca 2003 r., zaś całkowity zakaz stosowania azbestu wprowadzony został 1 stycznia 2005 r. (Dyrektywa 1999/77/WE).

  Czytaj Więcej o: Eternit – co to takiego?
 • Usuwanie wyrobów zawierających azbest

  W odpowiedzi na ogłoszony konkurs, do Urzędu Gminy w Subkowach wpłynęło zapotrzebowanie na utylizację 86,168 Mg płyt falistych azbestowych z 36 nieruchomości, z czego 23,180 Mg płyt, zgodnie z wnioskami, zakwalifikowane zostało do demontażu z budynków. Nabór wniosków odbywał się w ramach konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego – edycja 2019”, prowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

  Ostatecznie zadanie obejmowało:

  1) demontaż, zabezpieczenie, transport i unieszkodliwianie płyt azbestowych o łącznej masie 24,95 Mg, stanowiących pokrycia dachowe budynków, na terenie 10 nieruchomości z terenu gminy Subkowy;

  2) transport, zabezpieczenie i unieszkodliwianie płyt azbestowych o łącznej masie 60,003 Mg, stanowiących pokrycia dachowe budynków, na terenie 26 nieruchomościach z terenie gminy Subkowy.

  Zadanie realizowane było przez Gminę Subkowy na warunkach dofinansowania wynikających z Programu Priorytetowego NFOŚ i GW pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚ i GW Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Celem tego programu jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, a przez to minimalizacja szkodliwego oddziaływania azbestu na ludzi i środowisko

  Zadanie objęte wnioskiem dotyczyło demontażu, transportu i unieszkodliwiania 5962 m2 płyt falistych azbestowo – cementowych (84,980 Mg). Koszt kwalifikowany tego zadania wyniósł 38132,20 zł. z czego 5492,70 zł kosztów to udział środków własnych pochodzących z budżetu gminy Subkowy, natomiast pozostałe 32639,50 zł kosztów zrealizowanego zadania pochodzi ze środków udostępnionych przez NFOŚ i GW oraz WFOŚ i GW w Gdańsku.

  Czytaj Więcej o: Usuwanie wyrobów zawierających azbest
 • Azbest i jego szkodliwość

  Azbest, to włókniste minerały krzemianowe występujące w przyrodzie w postaci wiązek włókien cechujących się nadzwyczajną wytrzymałością na rozciąganie, elastycznością i odpornością na działania czynników chemicznych i fizycznych. Staje się on zagrożeniem dla zdrowia, gdy dojdzie do korozji lub uszkodzenia (łamanie, kruszenie, cięcie, itp.) wyrobów zawierających azbest.

  Wówczas uwalniane są do powietrza włókna, które mogą zostać przeniesione do płuc podczas oddychania. Agresywność pyłu azbestowego jest zależna m. in. od średnic tych włókien, ich stężenia w środowisku oraz czasu trwania narażenia. Ryzyko zwiększa się znacznie w przypadku palących wyroby tytoniowe. Najgroźniejsze dla zdrowia człowieka są włókna, których średnica jest mniejsza od 3 mikrometrów. Takie włókna są łatwo wciągane wraz z powietrzem do płuc, docierając do końcowych odcinków dróg oddechowych i pozostają tam na stałe. Może to powodować chorobę zwaną azbestozą. Z kolei włókna o średnicy powyżej 5 mikrometrów zatrzymują się w górnych odcinkach dróg oddechowych. Warto pamiętać, że pył azbestowy, oprócz tego, że zanieczyszcza płuca, także je uszkadza mechanicznie - ostre cząsteczki drążnią śluzówkę - co prowadzi do zwłóknienia tkanki płucnej, W dalszej konsekwencji pośrednio wpływa to na rozwój procesu nowotworowego. Organizm człowieka, ze względu na wspomnianą wcześniej dużą chemiczną odporność azbestu, nie jest w stanie rozpuścić tych włókien. Proces chorobowy jest długi, średnio wynosi 20 lat od chwili zetknięcia się z azbestem. Sama choroba objawia się napadami kaszlu i astmą. Ciągłe, np. zawodowe, przebywanie w środowisku narażonym na pył azbestowy może być przyczyną chorób układu oddechowego, jak np: pylicy azbestowej, łagodnych zmian opłucnowych, raka płuc, międzybłonniaków opłucnej i otrzewnej.

  Czytaj Więcej o: Azbest i jego szkodliwość

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-09-17 16:42:51przez:
Opublikowano:2020-09-17 00:00:00przez:
Podmiot udostępniający: Gmina Subkowy - portal informacyjny subkowy.pl
Odwiedziny:1512

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo