Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Krajobraz

Krajobraz

Krajobraz

Krajobraz

Krajobraz

Krajobraz

Krajobraz

Krajobraz

Krajobraz

Krajobraz

Krajobraz

Krajobraz

Krajobraz

Krajobraz

Krajobraz

Krajobraz

Krajobraz

Szkoła w Subkowach

Krajobraz

Wiosna - Gmina Subkowy, bocian,

Wiosna - Gmina Subkowy, bocian

Wiosna - Gmina Subkowy

PSZOK

Artykuły

 • Informacja

  W związku ze zmianą przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne z terenu Gminy Subkowy

   PSZOK będzie czynny od 9 listopada 2023 r.

   

  Za utrudnienia przepraszamy.

  Czytaj Więcej o: Informacja
 • PSZOK

  W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zwanym dalej ?PSZOK? odbierane są następujące rodzaje odpadów dostarczone we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości:
  1) papier;
  2) metal;
  3) odpady z tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych;
  4) szkło;
  5) przeterminowane leki i chemikalia;
  6) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;
  7) zużyte baterie i akumulatory;
  8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
  9) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
  10) zużyte opony rowerowe, motorowerowe, z wózków, motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej;
  11) odpady budowlane i rozbiórkowe.

  Obowiązują następujące limity odpadów:
  1) odpadów wielkogabarytowych, dla których ustala się limit roczny 100 kg od właściciela nieruchomości;
  2) zużytych opon, dla których ustala się limit roczny 4 sztuki od właściciela nieruchomości;
  3) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, dla których ustala się limit roczny 200 kg od właściciela nieruchomości.
  Pozostałe odpady przyjmowane są bez ograniczeń.

  Odpady przekazuje się w szczelnych zamykanych opakowaniach odpornych na przekłucia, przecięcia i wilgoć oraz umożliwiających ich identyfikację.

  PSZOK odmawia przyjęcia odpadów, o których mowa w ust. 1 jeżeli zachodzi przynajmniej jedna z poniższych przesłanek:
  1) ilość lub rodzaj wskazuje, że nie powstały w gospodarstwie domowym;
  2) nie zostały posegregowane na poszczególne frakcje, o których mowa w ust. 1;
  3) nie zostały zabezpieczone w sposób określony w ust. 3;
  4) przekroczony został limit określony w ust. 2.

  Dostarczane do PSZOK odpady oraz miejsce pochodzenia i dane właściciela nieruchomości podlegają ewidencji.
  Właściciele nieruchomości dostarczający odpady komunalne do PSZOK są zobowiązani do:
  1) wskazania adresu nieruchomości, z której pochodzą odpady oraz numeru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  2) rozładowania odpadów i ich umieszczenia we właściwych pojemnikach lub innych miejscach wskazanych przez obsługę PSZOK;
  3) wskazania charakterystyki dostarczonego odpadu w przypadku dostarczenia odpadów;
  4) natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania odpadów w sposób zgodny z przepisami prawa, w przypadku odmowy ich przyjęcia.

  Dane ewidencyjne będą przechowywane w Urzędzie Gminy w Subkowach przez okres roku kalendarzowego, w którym odpady zostały przekazane, a następnie archiwizowane zgodnie z przepisami odrębnymi.


  Przypadki niewłaściwego świadczenia w PSZOK należy zgłaszać do Urzędu Gminy w Subkowach osobiście (w Referacie komunalnym), pisemnie lub telefonicznie (nr 58 536 85 01).
  Zgłoszenie musi zawierać dane niezbędne do jego weryfikacji, tj. opis zdarzenia zawierający również datę i miejsce wystąpienia zdarzenia, imię i nazwisko osoby zgłaszającej.
  Zgłoszenia należy dokonać nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia wystąpienia zdarzenia.+

  Lokalizacja PSZOK:

  Subkowy, ul. Sportowa 1a (na przeciwko boiska sportowego).

  Odpady przyjmowane są:

  - we wtorki w godzinach 14:00-16:00

  - w czwartki w godzinach 7:15-8:30.

  Czytaj Więcej o: PSZOK

Banery/Logo