Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

ZS Subkowy - nowa szkoła

Zima Gmina Subkowy

Zima_Gmina Subkowy

Szatnia w Radostowie

Projekt: Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 ? Partnerstwo Miasta Tczewa

Projekt: Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 ? Partnerstwo Miasta Tczewa

Projekt: "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9" Partnerstwo Miasta Tczewa.

Program: Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa 8. Konwersja

Działanie 8.4  Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego

Nazwa Beneficjenta:  Gmina Miejska Tczew

Partnerzy projektu:  Gmina Tczew, Gmina Subkowy, Gmina Gniew.

 

Krótki opis projektu:

Inwestycja realizowana jest w ramach przedsięwzięcia strategicznego Województwa Pomorskiego "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowych R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9".  Trasa docelowo będzie częścią międzynarodowej sieci szlaków rowerowych Euro Velo.

Przedmiotem projektu jest budowa Wiślanej Trasy Rowerowej R9 na terenie powiatu tczewskiego, spełniającej międzynarodowe standardy, o łącznej długości 59,26 km wraz z oznakowaniem oraz zagospodarowaniem 11-stu miejsc postojowych na całym odcinku trasy na terenie powiatu.

Projekt jest przygotowywany w partnerstwie z gminami z powiatu tczewskiego, tj. Gmina Miejska Tczew jako Partner Wiodący oraz Partnerzy Projektu: Gmina Tczew, Gmina Subkowy, Gmina Gniew.

W ramach w/w przedsięwzięcia dwóch z Partnerów Projektu (tj. Gmina Miejska Tczew, Gmina Tczew) planuje prace inwestycyjne związane z budową nowej drogi rowerowej o łącznej długości 7,67 km oraz wszyscy Partnerzy planują prace związane z zagospodarowaniem miejsc postojowych w małą architekturę w zależności od potrzeb danego miejsca (m.in. ławki, stoły, wiaty, sanitariaty, śmietniki, stojaki rowerowe, tablice informacyjne wg. wzoru, itp.) i oznakowaniem całego odcinka "Pomorskiej Trasy Rowerowej o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 " Partnerstwo Miasta Tczewa na terenie własnej gminy.

Zakres projektu dla Gminy Subkowy

W ramach w/w przedsięwzięcia na terenie gminy Subkowy w miejscowościach Gorzędziej i Rybaki  zagospodarowane zostaną miejsca postojowe w małą architekturę (m.in. ławki, stoły, śmietniki, stojaki rowerowe, tablice informacyjne) oraz oznakowany zostanie cały odcinek drogi przebiegający przez gminę.

 

Okres realizacji projektu:

od: 01.06.2017 r.

do: 31.12.2023 r.

 

Cele projektu i efekty jego realizacji:

Podstawowym celem projektu są:

- stworzenie produktu turystycznego, mające na celu wykreowanie markowego produktu turystyki rowerowej obejmującego całe województwo,

- wpisanie się w sieć międzynarodowych tras Euro Velo, spełniającej międzynarodowe standardy,

- udostępnienie miejsc atrakcyjnych kulturowo i przyrodniczo,

- zwiększenie zatrudnienia w sektorze usług turystycznych i okołoturystycznych.

 

Budżet całego Projektu:

Wartość wydatków ogółem:      13 105 508,34 PLN
Wydatki kwalifikowalne:               9 496 338,12 PLN
Wydatki niekwalifikowalne:         3 609 170,22 PLN
Wartość dofinansowania z budżetu środków europejskich (67,30 %):    5 466 263,19 PLN

Budżet dla Gminy Subkowy

Wartość wydatków: 81 282,27 zł

Wydatki kwalifikowalne:  81 282,27 zł

Wydatki niekwalifikowalne:  0,00 zł

Wartość dofinansowania z budżetu środków europejskich (63,70 %)  51 776,81 zł

Wartość wkładu własnego (36,30%):  29 505,46 zł

 

Osoby do kontaktu:  Justyna Dziel

 

Banery/Logo