Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Aktualności

Artykuły

 • Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

  Najbliższy spis powszechny będzie przeprowadzony od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. Obecnie trwają prace organizacyjne i przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego 2021.

  Spis był poprzedzony dwoma spisami próbnymi:

  • pierwszy spis próbny zaplanowano od 1 do 31 października 2019 r., w dwóch województwach (po jednej gminie w każdym),
  • drugi spis próbny jest zaplanowany od 1 do 30 kwietnia 2020 r. w 16. Gminach (po jednej w każdym województwie).

   

  Czytaj Więcej o: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
 • Zostań rachmistrzem spisowym. Nabór kandydatów od 1 lutego

  Dnia 27.01.2021 r. na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775, z późn.zm.) - zwany dalej NSP 2021.
  Gminny Komisarz Spisowy w Subkowach ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021. NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.
  Termin składania ofert: od 01.02.2021 r. do 09.02.2021 r.
  Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  więcej na: http://bip.ugsubkowy.nv.pl/a,21486,nabor-na-rachmistrza-spisowych-do-spisu-powszechnego-2021.html

  Czytaj Więcej o: Zostań rachmistrzem spisowym. Nabór kandydatów od 1 lutego
 • Konsultacje

  Informujemy, że opracowany został projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Subkowy na 2021 rok.

   

  Projekt Programu przekazuje się do zaopiniowania, zgodnie z art. 11a ust.7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j.Dz.U. z 2020 r. poz. 638) organizacjom

  społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy Subkowy.

   

  W związku z powyższym zachęcamy do zapoznania się w ww. dokumentem i przesłania swoich uwag do projektu Programu poprzez wypełnienie stosownego formularza opiniowania.

   

  Wypełniony i podpisany, przez upoważnionego przedstawiciela organizacji, o której mowa powyżej, formularz opiniowania prosimy kierować na adres:

   

  Urząd Gminy w Subkowach

  ul. Józefa Wybickiego 19 a

  83-120 Subkowy

   

  Termin składania uwag upływa z dniem 15 lutego 2021 r.

  Czytaj Więcej o: Konsultacje

Banery/Logo